LODEWIJK DE VADDER (1605-1655)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

1895-Munich-Königlicher Kunstaustellungspalast-Sammlung Schubart, Gemälde älterer Meister

1895-Munich-Königlicher Kunstaustellungspalast-Sammlung Schubart, Gemälde älterer Meister