LODEWIJK DE VADDER (1605-1655)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

Nationalmusei tafvelsamling: Beskrivande förteckning, utländska mästare, Stockholm

Bibliography: GÖTHE, G., Nationalmusei tafvelsamling: Beskrivande förteckning, utländska mästare, Stockholm, 1887